Přístupový systém Comelit

Čipový bezkontaktní systém SimpleKey

SimpleKey je přístupový systém od firmy Comelit. Od ostatních přístupových systémů se liší zejména velmi snadnou instalací. Stačí zařízení přimontovat na zeď, připojit napájení 12-24V AC/DC, a příslušné kabely k elektrickému zámku nebo k ovládání brány. Prvotní naprogramování se dělá pouze přiložením hlavní karty (první přiložená karta se stává hlavní kartou). Další karty (přívěsky) se naprogramují v počítači, který nemusí být propojen s přístupovým systémem, a po prvním použití této karty, se stává plně funkční. V případě ztráty karty se načte karta nová, která automaticky zablokuje kartu ztracenou. Tento systém umožňuje v případě potřeby, evidovat jednotlivé průchody. Systém je schopen načíst do paměti až 1500 elektronických klíčů (karet nebo přívěsků), a do paměti ukládá posledních cca 1500 událostí (průchodů). Stejnou kartou lze stejně naprogramovat i další čtečky umístěné například ve společném vstupu do areálu, atd. V případě potřeby je možno tyto jednotlivé čtečky propojit (RS485) mezi sebou a také s počítačem přez převodník RS485/USB, nebo pomocí převodníků TCP/IP (zejména ve velkých komplexech budov). Software umožňuje spravovat při propojení RS485 až 32 jednotek, a při propojení přez TCP/IP až 254 jednotek.

Simplekey