Přístupový systém Comelit

Systém čteček čipů Comelit – Immotec s technologií MIFARE 13,56MHz, která znemožňuje klonování čipů. V současnosti je mnoho instalací dnes již zastaralých a v současnosti již nenabízených systémů čteček čipů RFID, vyvinutých v roce 1994, pracujících na kmitočtu 125kHz s hlavní nevýhodou:  čipy lze velmi jednoduše kopírovat (klonovat) a tím umožnit vstup nepovolených osob do objektu.

Další významná výhoda v současnosti nabízeného systému Comelit – Immotec je možnost správy čipů na PC, bez nutnosti propojení se čtečkami čipů nebo jejich řídícími jednotkami. Veškerá komunikace se čtečkami je přenášena pomocí čipů – čipy jsou automaticky programovatelné na malém stolním USB programátoru u počítače a poté těmito naprogramovanými čipy jsou přenášeny všechny informace do samotné čtečky, při prvním přiložení čipu.

Do čtečky lze uložit až 1500 čipů.


Čtečku lze integrovat do různých druhů panelů nebo samostatně k povrchové montáži. 

Každý člen rodiny má svůj vlastní čip, stejně jako zahradník, který má přístup pouze do povolených oblastí.